26 okt 2011

LOKAL KILDESORTERING

Papir, plast og matavfall skal sorteres lokalt, øvrig avfall skal ikke plasseres i søppelskurene

Restavfall

Hva er restavfall?

Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut papir, plastemballasje, matavfall, glass, metallemballasje, klær, farlig avfall og grovavfall. Restavfallet kan ikke ombrukes eller gjenvinnes til nye materialer.

Hvor skal dette leveres?

Posen med restavfall knyttes med dobbel knute før den legges i restavfallsbeholderen. (søppelkassa)

Hva blir det til?

Restavfall sendes til forbrenning med energiutnyttelse, og blir til strøm og fjernvarme.

Les mer om forbrenningsanleggene hos Energigjenvinningsetaten.

Alle husstander i Oslo kommune skal få mulighet til å kildesortere plastemballasje og matavfall innen utgangen av 2012. Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet. Før oppstart får alle utdelt en startpakke med informasjonsmateriell og blå og grønne plastposer til sorteringen. Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall (vanlig husholdningsavfall) skal legges i vanlige handleposer. Posene knyttes så med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen.

Styret vil informere når ordningen igangsettes.

Papir, papp og drikkekartong

Hva er papir, papp og drikkekartong?

Aviser, reklamebrosjyrer, kartong, kopipapir, fotopapir, melkekartonger, juicekartonger, papp, bølgepapp, pappemballasje for frossenmat som ikke er tilgriset av mat og refillkartonger.

Det har ingen betydning om papiret er belagt med aluminiumsfolie eller plast, eller om kartongene har plastkork. Dette blir senere skilt fra hverandre maskinelt.

Det er viktig at papiret som samles inn er renest mulig. Urenheter som matavfall kan hindre at papiret kan gjenvinnes. Tilgriset papir kastes sammen med restavfallet.

Hvis du har startet med kildesortering av matavfall, skal tørkepapir som er tilsmusset av mat kastes i den grønne posen. Tørkepapir som er benyttet sammen med såpe og vaskemidler, skal fremdeles kastes i restavfallet.

Hvor skal det leveres?

Papir, papp og drikkekartong kastes i papirbeholderen/-containeren. Større mengder av denne typen avfall kan leveres til gjenbruksstasjoner.

Hva blir det til?

Alt av papir og kartong som legges i papirbeholderen gjenvinnes til nytt papir og kartong.

IL Recycling kjøper for tiden papiret som REN samler inn i Oslo. Papiret hentes med egne biler og lastes om i Oslo før det fraktes videre til Sverige.

Glass- og metallemballasje

Hva er glass og metallemballasje?

Glass: drikkeglass, vin- og spritflasker, engangsflasker, dressingflasker, syltetøy- og konserveringsglass.

Metallemballasje: hermetikkbokser fra matvarer, hund- og kattemat, aluminiumsprodukter og -folie, metallbokser som det ikke er pant på, tuber fra kaviar, ost o.l., metallokk fra konserveringsglass og flasker.

Både farget og klart glass og metallemballasje som har inneholdt næringsmidler. Etikettene kan sitte på, og korker kan også leveres, men skru de av før levering. Produktne skylles før det leveres.

Hva er ikke glass og metallemballasje?

Glass: Porselen, kjeramikk, krystall, ildfast glass, vindusglass, speil, lyspærer, lysstoffrør, plastkorker, emballasje som har inneholdt kjemikalier.

Metallemballasje: Bokser fra lim, farge, fargerpray, lakk, løsningsmidler, plantevernmidler, batterier, strykejern og andre produkter som inneholder metalldeler, annet metall som ikke er emballasje.

Hvor skal det leveres?

Glass og metallemballasje kastes i et returpunkt eller leveres på en gjenbruksstasjon. Produktene skilles maskinelt fra hverandre.

Nærmeste returpunkt for glass og metallemballasje er ETTERSTADGATA 2/STRØMSVEIEN

Hva blir det til?

Glass- og metallemballasje sendes til Norsk Glassgjenvinning på Onsøy, Fredrikstad. Der skilles det fra hverandre. Metallet smeltes om til nye metallprodukter og glasset blir nye flasker, glass eller Glava-isolasjon.

Klær, sko og tekstiler

Når du skal kvitte deg med brukbare klær, sko og tekstiler, så ikke kast det i restavfallet. Dette kan være verdifullt for andre. I tillegg til at miljøet spares.

Hvor kan du levere klær, sko og tekstiler:

Gjenbruksstasjonene på Grønmo og Haraldrud, og minigjenbruksstasjonene i Sofienbergparken og Pilestredet park, har beholdere for mottak av tekstiler, klær og sko.

Innsamlingsbeholdere fra både Frelsesarmeen og UFF er også utplassert flere steder i Oslo. Nærmere opplysninger om beholderne og utsalgssteder for brukte klær får du hos:

Fretex, telefon 23 06 92 00

UFF, telefon 63 92 89 80

Nærmeste beholder for tekstiler er Tekstil Fretex Ensjøveien 20

Hva kan leveres av tekstiler på mottakene og i innsamlingsbeholderne for tekstiler:

•Rene og hele tekstiler som kan gjenbrukes (klær, duker, gardiner etc)

•Sko som kan gjenbrukes

•Vesker, bager etc

Hva kan ikke leveres av tekstiler i innsamlingsbeholderne for tekstiler, men kastes i container for brennbart på gjenbruksstasjonene:

•Utslitte, skittne og tilgrisede tekstiler

•Forklær og grytekluter

•Utgåtte og ødelagte sko

Farlig avfall

Hva er farlig avfall?

•Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler (Plumbo).

•Maling, lakk, beis, lim, sparkel, fugemasse, silikon, acryl og ulike typer ekspansjonsskum.

•Alle batterier, også knappcellebatterier, bilbatterier og batterier til mobiltelefon, barbermaskin, fotoapparat, klokker, blinkesko og tilsvarende.

•Alle lysstoffrør, sparepærer og lyspærer.

•Bilprodukter som kjølevæske, frostvæske, spylevæske, bilpolish, bilvask og avfettingsmidler. Olje, oljefilter, bensinfilter, batterisyre og bensin.

•Spraybokser med drivgass; hårspray, deodorant, barberskum, myggspray, glitterspray. Også propan, lightergass og andre gassbeholdere.

•Insekt- og ugressmidler som maurkverk, basudin, weeder, roundup, tenus, rottegift, musegift, antiparasitt og soppdrepere.

•Løsemidler som White Spirit, tynner, rødsprit, teknisk sprit, lynol, terpentin, neglelakkfjerner, malingsfjerner, rester av tennvæske og tilsvarende.

•Små/mindre elektriske produkter som hårfønere, barbermaskiner, brødristere, spillkonsoller.

Elektriske artikler er i utgangspunktet ikke farlig avfall, men kan inneholde farlige komponenter, og må behandles som farlig avfall.

•Kvikksølvtermometre.

Hvor skal dette leveres?

Miljøstasjoner, innsamling i bydelene, gjenbruksstasjoner, forhandlere av samme type produkt.

Nærmeste sted for levering av farlig avfall er SHELL stasjonen Strømsveien 70