26 okt 2011

BRUK AV SØPPELSKUR

Søppelkassene skal kun brukes til husholdningsavfall

Dessverre er det til stadighet noen som fyller søppel skurene med avfall som ikke er husholdningsavfall og som ikke har noe der å gjøre, siden søppelkjørerne ikke tar dette med seg.

Dermed må vaktmesteren fjerne dette til en betydelig kostnad for borettslaget. Dette er helt unødvendige kostnader som på sikt resulterer i høyere husleie eller mindre midler til nødvendig vellikehold. Vi har heller ikke ansatt en vaktmester for at en stor del av arbeidstiden skal benyttes til opprydding etter en liten del av beboere som ikke kan ta ansvar for eget avfall.

Møbler, hvitevarer, elektriske og elektroniske artikler, dekk, maling osv – alt som ikke er husholdningsavfall – skal ikke settes i søppelskurene eller kastes i avfalldsunkene. 99 % av oss klarer å oppbevare skrot man ønsker å kvitte seg med i egen kjeller eller loftsbod inntil det kommer containere vår og høst. Blir det for lenge å vente må man selv sørge for å få levert avfallet sitt på et avfallsdeponi, eller sørge for at salgsstedet hvor man kjøper nytt kjøleskap, TV, PC osv, tar med det gamle tilbake. Utsalgsstedene er faktisk forpliktet til det.

Elektrisk eller elektronisk avfall er alt som har gått på strøm eller batterier. Eksempler er: batterier, vaskemaskiner, komfyrer, klokker, vaffeljern, strykejern, TV, radioer, tørketromler, stereoanlegg, video/foto, elektriske leker, lommelykter, lysstoffrør, sparepærer, lyspærer, telefoner, mobiltelefoner, datautstyr og kabler, kjøleskap og frysere. Når søppelkjørerne oppdager slike ting i søppeldunkene blir disse tatt ut og plassert på gulvet i skurene .

Dette avfallet skal man enten:

• Levere til utsalgssted ved kjøp av nytt.

• Levere på en gjenbruksstasjon.

• Levere i en egne bur når borettslaget har containere.

Alle husstander i Oslo kommune skal få mulighet til å kildesortere plastemballasje og matavfall innen utgangen av 2012. Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet. Før oppstart får alle utdelt en startpakke med informasjonsmateriell og blå og grønne plastposer til sorteringen. Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall (vanlig husholdningsavfall) skal legges i vanlige handleposer. Posene knyttes så med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen.